Vi är vad vi äter

Publicerad av Anna Westberg, den 13 september 2018 16:05:00 CEST

Liten tarmskola, del 4
Sedan några år forskas det intensivt om kopplingen mellan så kallad skräpmat och psykisk ohälsa. Man börjar inse mer och mer att de bakterier som finns i tarmen påverkar och styr långt mer i våra kroppar och psyken än vi hitintills anat. Tarmen innehåller mängder av nerver och har visat sig vara ett mycket komplext system. Inte för inte kallas tarmen för den andra hjärnan!

wellspect-liten-tarmskola-4-low.png

Det finns en rad språkliga uttryck som visar på att vi intuitivt alltid har haft en känsla (magkänsla!) av tarmens effekt på oss och våra psyken. Vi blir ”skitskraja”, ”sväljer” besvikelser, något kommer ”surt efter” och vi får ”fjärilar i magen”.

Den simmande musen


Och nu är det vetenskapligt accepterat: tarmen påverkar verkligen våra psyken. Ett intressant experiment utfördes på ett gäng möss. Forskarna placerade dem i en bassäng med vatten för att man ville studera deras förmåga att ta sig i land. Men de möss som identifierats ha depressiva drag simmade inte lika länge som sina gladare kompisar. De tvekade oftare och reagerade kraftigare på den stress som de utsattes för.

Ett annat forskarlag tog detta resultat ett steg längre genom att tillsätta en bakterie som man vet är snäll mot tarmen. Vad upptäckte man då? Jo, att de före detta depressiva mössen ett tu tre simmade på, tog sig i land och hade långt mindre stresshormoner i blodet. Inga mediciner alltså, bara en snäll liten bakterie.

Maten, tarmen och psyket


Lite senare (2013) överraskades hela forskarvärlden genom ett annat experiment, denna gång på människor. Under fyra veckor fick försökspersonerna äta en speciell bakterieblandning och därefter scannades deras hjärnor. Vad man då tydligt såg var att vissa områden hade förändrats, framför allt de som bearbetar känslor och smärta.

Vad har det här för betydelse för dig och mig? Vi är i högsta grad vad vi äter. Maten, tarmen och psyket hänger ihop.

wellspect-liten-tarmskola-4-wellbeing-1.png

Enligt WHO insjuknar var femte person någon gång i livet i depression. (Då har man inte räknat med de som så att säga självmedicinerar med alkohol och andra droger.) Forskning visar att en rubbad tarmflora kan ge psykiska besvär. Kanske skulle en förändrad kost förebygga den alltmer utbredda psykiska ohälsan? Mat är billigare än medicin, oftast godare också.

Ett litet förbehåll dock. Man ser förvisso förändrade bakterieförhållanden i tarmen hos personer även med övervikt, nervsjukdomar, näringsbrist och kroniska tarmsjukdomar med flera. Men det är omtvistat ifall enbart en kostomläggning och därmed en sundare tarmflora skulle vara lösningen för alla. Olika tillstånd och sjukdomar är komplexa och kan kräva flera åtgärder.

Skippa skräpmaten!

Att skippa skräpmaten (hamburgare, pasta, vitt mjöl, halvfabrikat…) kan dock vara en bra start. Undvik kemikalier, ät varierat och framför allt nyttigare (mycket grönsaker i regnbågens alla färger). Efter bara tre dagars nyttigare kosthållning kan du faktiskt ändra din tarmflora i viss mån, så det är aldrig försent att lägga om kursen mot bättre vanor.

wellspect-liten-tarmskola-4-meal.png

Se till att också tillföra goda bakterier i din kost. De finns i vad som kallas probiotika och även i prebiotika. Probiotika är levande bakteriekultur som finns till exempel i yoghurt, men kan också inhandlas på apoteket i tablettform. Prebiotika är fiberrik mat som matsmältningssystemet har svårt att bryta ned.

Den når ända ner till tjocktarmen vilket är förträffligt, för det är här som tillväxten av de goda bakterierna verkligen stimuleras.

Stress och tarmen

Ett annat djurförsök: man transplanterade tarmfloran hos en stressad mus till en lugn mus. Resultat? Den förr så lugna musen förvandlades till en mycket stressad och orolig liten en.

Det är vagusnerven som är den viktigaste och snabbaste kontakten mellan tarmen och hjärnan. Det är den som sänder de signaler som till viss del styr vårt beteende. All stress aktiverar nerver som hämmar matsmältningen. En rubbad tarmflora i kombination med långvarig stress försvagar immunförsvaret och vi faller lättare offer för både kroppsliga sjukdomar och psykiska besvär.

Det är troligt att ett mer hälsosamt liv bör inkludera såväl både nyttigare kost som mindre stress.

I nästa och avslutande del av tarmskolan tar vi en närmare titt på just immunsystemet: vår trogne vapendragare i kampen mot de onda bakterierna.

 

Främsta källa: ”Charmen med tarmen” av Giulia Enders, Forum förlag 2015

Ämne: tarmskola