Förbättra kvinnors hälsa – förbättra världen!

Publicerad av Anna Mars, den 20 juni 2018 14:03:00 CEST

Hitta mig på:

Det kan låta högtravande... men vi tror ändå att det är sant! Att förbättra kvinnors hälsa är inte bara viktigt för kvinnor utan även för deras familjer och samhället som helhet. Vi vill framhäva kvinnors behov, inte minst inom vårt område för behandling vid urinvägsbesvär.

forbattra-kvinnors-halsa


Kvinnor och hälsa

Vanligtvis möter kvinnor större svårigheter att få den vård som de behöver. Denna könsskillnad har sina rötter både i biologin och samhället i stort.

WHO-rapporten "Women and Health" kräver reformer för att se till att kvinnor är centralt inblandade i utformningen, förvaltningen och gemonförandet av hälsovårdstjänster.

Inom vårt område handlar det om att göra det möjligt för alla kvinnor att lyckas med Ren Intermittent Kateterisering (RIK). Den här filmen förklarar hur!

 

Biologin
Vissa hälsoproblem påverkar enbart kvinnor - till exempel livmoderhalscancer och hälsoriskerna i samband med graviditet och förlossning - områden som behöver större uppmärksamhet inom forskningen. Majoriteten av de allmänna medicinska studierna, inte minst när det gäller urinvägarna,  är baserade på män och förbiser ofta kvinnors specifika behov.

Samhälle
De sociala faktorerna innefattar ekonomiska hinder för vården, såsom fattigdom, arbetslöshet och deltidsarbete.

Kvinnor lever också längre än män och representerar på så sätt en ökande andel av alla äldre - samhället måste därför förbereda sig på ökade kostnader för vård av äldre kvinnor.

Kvinnor och LUTS
När det gäller blåsproblem är förekomsten av besvär från nedre urinvägarna (LUTS) mer vanligt hos kvinnor än hos män.

  • Urininkontinens är ungefär 2,5 till 3 gånger mer vanligt bland kvinnor.
  • Kvinnor har 3-4 gånger högre risk att få urinvägsinfektion.
  • Överaktiv blåsa är vanligare hos kvinnor.

Många kvinnor kämpar i åratal för att hitta en lösning på sina blåsproblem, utan att lyckas. En metod som ofta förbises, eller till och med undviks, är Ren Intermittent Kateterisering (RIK). RIK kan vara en bra lösning för många av dessa problem, men att vara kvinna tycks utgöra ett hinder för denna behandling.

Kvinnor och kateterisering
Till att börja med gör anatomin det svårt att se var man ska föra in katetern. Vissa skäms när de inte kan gå på toaletten och kissa som vanligt. Vissa föreställer sig RIK som något invasivt eller till och med smärtsamt som minskar deras kvinnlighet eller ser det som ytterligare en svår uppgift att lägga till högen av sysslor.

Vissa kvinnor undviker att gå ut om de inte vet var de kan hitta närmsta toalett. Vissa dricker till och med  mindre för att undvika besök på toaletten.

Att övervinna hinder
Men om du är medveten om ovanstående är det definitivt möjligt att övervinna hindren. Först är det viktigt att gå ”all in" med terapin. Ditt engagemang kommer att avgöra om behandlingen är framgångsrik eller inte.

En bra start är avgörande och valet av kateter är lika viktigt då. Katetern behöver passa både dina behov och din livsstil.

Läs mer om kvinnors hälsa

References:
WHO 2009. Women and health: today's evidence tomorrow's agenda., WHO.
Irwin et al., 2011
Dielubanza and Schaeffer, 2011
Parsons et al., 2012

Ämne: Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)