Vad menas med osynliga funktionsnedsättningar?

Publicerad av Gunilla Olsson, den 18 juli 2019 11:23:00 CEST

Miljoner människor världen runt har någon sorts funktionsnedsättning. I många fall är det inget som syns utanpå. Dessa "osynliga" funktionsnedsättningar innebär begränsningar på olika sätt, även om det inte är uppenbart för andra. Så låt oss titta lite närmare på vad det kan betyda!

invisible-disabilities

Synnedsättning, hörselnedsättning, dyslexi, diabetes, diskbråck, utmattningssyndrom, allergi, nacksmärtor och blåsproblem. Alla är exempel på funktionsnedsättningar som är osynliga.

Osynliga funktionsnedsättningar kan definieras som en kronisk sjukdom eller ett tillstånd som på ett betydande sätt begränsar möjligheten till normala aktiviteter i vardagen. Majoriteten av personer med en diagnos på en kronisk sjukdom lever med en sjukdom som inte syns, och för ungefär en fjärdedel av dem innebär det någon form av begränsning, i lindrigare form eller allvarligt.

Tyvärr drar många slutsatser om vad andra människor klarar av att göra enbart baserat på hur personen ser ut. Det kan vara väldigt frustrerande både för den som kan verka i behov av hjälp, men klarar sig fint själv och den som inte ser ut att ha några problem, men som faktiskt behöver assistans.

Joni Eareckson Tada, expert på funktionshinder, funderar kring detta och diskuterar med en person som lever med kroniskt utmattningssyndrom:

Folk har så mycket åsikter om människor med osynliga funktionsnedsättningar. De säger ‘kom igen, ryck upp dig nu.’ Å andra sidan förväntar de sig väldigt lite av personer som jag, i rullstol - de verkar inte tro att vi klarar av särskilt mycket.

Sanningen är att var och en med en funktionsnedsättning är unik, med olika utmaningar, varierande behov, egna förmågor och möjligheter.

Det är också en fråga om terminologi. Att ha en funktionsnedsättning måste inte betyda att man är begränsad. Många som lever med den här typen av utmaningar lever ett fullt fungerande aktivt liv. De jobbar, umgås med sin familj, idrottar och har en mängd fritidsaktiviteter. Andra kan inte arbeta eller har problem med vardagslivet. Men du är bara funktionshindrad när du jämför dig med andra omkring dig, och de utmaningar du möter i en specifik situation är olika från gång till gång – några blir en begränsning, andra inte.

När det kommer till det personliga tilltalet är det viktigt med rätt ordval. Istället för att prata om "den funktionsnedsatta personen", säg "en person med funktionsnedsättning". Märker du skillnaden? Funktionsnedsatt är inte vem du är. Att sätta personen före funktionsnedsättningen är bra att tänka på när du diskuterar kring de här frågorna.

Ämne: mäns hälsa, kvinnors hälsa