Tranbär som förebyggande medel

Publicerad av Anna Westberg, den 1 februari 2018 16:03:00 CET

Forskningen tänker om angående tranbär

Kanske håller forskningen på att tänka om vad gäller ordination av tranbärstillskott för att förebygga och motverka urinvägsinfektioner (UVI). På senare tid har flera resultat kommit fram som tyder på att det finns fördelar med att äta tranbär om man är kateteranvändare och vill undvika urinvägsinfektion (UVI).

wellspect-tranbar-som-forebyggande-medel.png

Länge har forskarvärlden förhållit sig ganska kallsinnig mot påståenden om att tranbär skulle kunna vara användbara till att förhindra urinvägsinfektioner (UVI). I de experiment och studier som tidigare har gjorts, uppkom inga tydliga bevis för att man skulle kunna ge några positiva rekommendationer. Men nu håller forskarna på att tänka om. Flera resultat på senare år pekar nämligen på att det faktiskt finns fördelar med att äta tranbär och därmed förhindra UVI om man är kateteranvändare.

Populärt inom folkmedicinen

Tranbär har använts i decennier inom folkmedicinen både som förebyggande och botande behandling mot urinvägsinfektion. Det var på 1920-talet som man inom den amerikanska forskningen kunde påvisa att urinen blev surare efter intag av stora mängder tranbär. Och surt är bra eftersom det gör det svårare för e-colibakterien (som är den främsta orsaken till UVI) att häfta vid urinblåsan. Dock finns vissa biverkningar som dålig smak och laxerande effekt. (Även fall av njursten noterades då vederbörande dagligen hällt i sig över en liter tranbärsjuice under en längre tid. Rätt dosering är alltså av största vikt.) Trots detta har alltså forskningen förhållit sig avvisande mot tranbär som behandling vid UVI, då flera senare resultat varit motstridiga.

Kan minska antibiotikaanvändningen

Men två nyss publicerade meta-analyser kommer kanske att förändra inställningen till tranbär. Dessa analyser rapporterar om en mängd resultat vilka visar på en minskad risk för urinvägsinfektioner med tillskott av tranbär. För barn reducerades risken med 69% och för patienter med återkommande urinvägsinfektioner 29%. Det är mycket lovande med tanke på att man i så fall inte behöver skriva ut antibiotika i lika hög grad som förut. Det medför inte bara positiva ekonomiska effekter. Än viktigare är att antibiotikaresistensen därmed kan minska på sikt.

  Läs mer i Science Alert

Fotnot: En Metaanalys är en studie av ett antal vetenskapliga publikationer vars syfte är att sammanfatta den samlade vetenskapliga litteraturens gemensamma slutsats.

Ämne: urinvägsinfektioner