Which bladder management method is best for Urinary Tract Infection prevention?

Publicerad av Anna Mars, 2020-05-11 09:00

Given the great variability in the definitions used to diagnose Urinary Tract Infection (UTI), this review will aid in providing an overview of the joint clinical evidence between the different bladder management methods with regard to UTI risk.

Läs mer

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK), urinvägsinfektioner

Spelar valet av kateter roll? Tre nyckelfaktorer för bättre efterlevnad

Publicerad av Gunilla Olsson, 2019-06-13 12:11

Intermittent kateterisering är en terapi med vissa utmaningar. Dessa utmaningar kan ibland bli ett hinder för att utföra intermittent kateterisering på rätt sätt och resultatet blir att man förlorar fördelarna.

Läs mer

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK)

Summering av EAUN's riktlinjer

Publicerad av Anna Westberg, 2017-06-29 08:00

Vad är bästa sättet att säkra kvaliteten inom ett område? Jo, att komma överens om vilka riktlinjer som bör gälla. EAUN's evidensbaserade riktlinjer för vuxna urologipatienter togs fram 2013 och publicerades på EAUN's webbplats.

Läs mer

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK), EAUN

Hur uppnå compliance?

Publicerad av Anna Westberg, 2017-05-08 16:00

Att få patienten att fortsätta med en behandling som i början upplevs som krånglig eller obehaglig är svårt. Studier pekar dock på att om man ger patienten en viss grad av självbestämmande ökar möjligheten att fullfölja behandlingen.

Läs mer

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK)