Wellspect study grants for nurses for 2021

Publicerad av Anna Mars, 2020-10-08 09:00

Did you know that Wellspect supports nurses who want to do research into  problems related to bladder or bowel? Since 2015, we have offered the Spinal Cord Injury (SCI) Nurses Study Grant and the European Society of Paediatric Urology (ESPU) Nurses research Grant since 2018. 

Läs mer

Ämne: EAUN, bladder and bowel interaction, ISCoS, Study grant

Summering av EAUN's riktlinjer

Publicerad av Anna Westberg, 2017-06-29 08:00

Vad är bästa sättet att säkra kvaliteten inom ett område? Jo, att komma överens om vilka riktlinjer som bör gälla. EAUN's evidensbaserade riktlinjer för vuxna urologipatienter togs fram 2013 och publicerades på EAUN's webbplats.

Läs mer

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK), EAUN