Spelar valet av kateter roll? Tre nyckelfaktorer för bättre efterlevnad

Publicerad av Gunilla Olsson, 2019-06-13 12:11

Intermittent kateterisering är en terapi med vissa utmaningar. Dessa utmaningar kan ibland bli ett hinder för att utföra intermittent kateterisering på rätt sätt och resultatet blir att man förlorar fördelarna.

LoFric_Urinary_Catheters_blog

Nyckeln till goda kliniska resultat med en terapi är efterlevnad från patientens sida. Detta uppmärksammas inom dagens forskning och man anstränger sig för att ta reda på vad patienterna föredrar och hur man kan optimera efterlevnaden. 

För intermittent kateterisering är en av faktorerna som förknippas med "god efterlevnad" att fritt få välja kateter, anpassad till användarens behov. Forskning har visat på tre kateteregenskaper som patienterna föredrar. En nyligen publicerad studie utforskar dessa tre egenskaper och omvandlar dem till konkreta funktioner. De är:

  1. Minska risken för infektion

Det är känt att intermittent kateterisering kan kopplas samman med urinvägsinfektion (UVI) och det utgör ett stort bekymmer för användarna. Det är därför inte så överraskande att reducerad risk för UVI ligger högst på listan över de egenskaper patienter vill se hos sin kateter.

Det finns klinisk evidens för att egenskaper hos vissa katetertyper reducerar risken för UVI, men att förebygga infektioner kan också vara mer subtilt.

Till exempel, hygieniska funktioner som ett införingshandtag har klassats som viktiga av patienterna för att kunna kateterisera sig utan att behöva ta på (kontaminera) katetern.

  1. Enkel att föra in

Att katetern skall vara lätt att föra in är också en viktig egenskap som alla användare efterfrågar, och det är lätt att förstå eftersom det är första steget i proceduren. Smidig hantering och skonsam yta verkar vara nyckelfaktorer, likaså egenskaper som möjliggör en bra teknik.

Ytterligare aspekter på enkelheten att föra in kan vara hur lång tid det behövs för att förbereda sig och hur snabbt katetern är klar att användas. Vilket tar oss över till den tredje nyckelfaktorn.

  1. Smidighet

Hur smidig en kateter är att använda totalt sett kan öka livskvalitén för den som behöver använda sig av intermittent kateterisering.

Smidighet kan betyda minimala förberedelser men diskretion är också viktigt, som t.ex en kompakt förpackning som enkelt kan vikas ihop så att man kan ta med katetern i fickan.

Sammanfattningsvis, för att säkerställa god efterlevnad vid intermittent kateterisering är det viktigt att patienten får möjlighet att välja smidiga katetrar som är enkla att använda och minimerar risken för infektioner. God efterlevnad ser ut att minska risken för komplikationer och optimera resultatet av terapin.

Publikationen nedan redovisar resultat från en prospektiv observationsstudie som utfördes mellan 2013 och 2015. Den omfattar användare av urinkatetrar för intermittent kateterisering från 19 europeiska kliniker och sjukhus.

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK)