Hur uppnå compliance?

Publicerad av Anna Westberg, 2017-05-08 16:00

Att få patienten att fortsätta med en behandling som i början upplevs som krånglig eller obehaglig är svårt. Studier pekar dock på att om man ger patienten en viss grad av självbestämmande ökar möjligheten att fullfölja behandlingen.

wellspect-compliance-studie.png

När det gäller ren intermittent kateterisering (RIK) är valet av kateter centralt. Att prova ut en kateter som är anpassad till patientens fysiska förutsättningar såväl som dennes behov i vardagen blir därför av största vikt. Hittills har forskningen visat att användarna föredrar katetrar som minimerar risken för urinvägsinfektion, är lätta att föra in, diskreta och smidiga att använda. Om patienten får vara med och påverka valet av kateter med hänsyn till hans eller hennes behov och förutsättningar redan från början garanteras compliance i högre grad.

Läs mer: "Compliance through satisfaction"

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK)