Gunilla Olsson

Aktuella artiklar

Intermittent catheterization – 4 myths and facts to resolve

Publicerad av Gunilla Olsson, 2019-08-22 11:41

Intermittent emptying of the bladder using a catheter (i.e. intermittent catheterization) is a first choice therapy for people with voiding dysfunctions. 

Läs mer

Neurogen dysfunktion i nedre urinvägarna ur 3 perspektiv - ryggmärgsskada, spina bifida, och multipel skleros

Publicerad av Gunilla Olsson, 2019-07-25 12:26

En vanlig orsak till dysfunktion i nedre urinvägarna är neurologisk skada till följd av ryggmärgsskada (RMS), spina bifida eller multipel skleros. Även om de vardagliga situationerna skiljer sig åt för personer med dessa diagnoser har de många problem gemensamt som är relaterat till urinblåsan.

Läs mer

Spelar valet av kateter roll? Tre nyckelfaktorer för bättre efterlevnad

Publicerad av Gunilla Olsson, 2019-06-13 12:11

Intermittent kateterisering är en terapi med vissa utmaningar. Dessa utmaningar kan ibland bli ett hinder för att utföra intermittent kateterisering på rätt sätt och resultatet blir att man förlorar fördelarna.

Läs mer

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK)

Låt oss prata om urinblåsan och tarmens interaktion

Publicerad av Gunilla Olsson, 2019-05-27 11:41

En öppen dialog om samverkande symtom är avgörande för att skapa förutsättningar för bättre kliniska resultat och ökad livskvalitet.

Läs mer

Ämne: science alert, urinblåsan och tarmens interaktion

Alla är jämlika men några är mer jämlika än andra? Könsspecifika skillnader i behandling av blåsproblem

Publicerad av Gunilla Olsson, 2019-04-30 12:18

Vi är alla människor men faktum är att vår anatomi skiljer sig åt. Män och kvinnor upplever könsspecifika utmaningar när det kommer till urologiska komplikationer och det finns skillnader man behöver ta hänsyn till vid behandling. 

Läs mer