Anna Westberg

Aktuella artiklar

Varför är klinisk dokumentation av katetrar så viktigt?

Publicerad av Anna Westberg, 2018-04-02 16:03

Klinisk dokumentation är en garanti för att en kateter ska betraktas som säker. Men eftersom kateterisering ofta är en livslång terapi behöver dokumentationen gälla över lång tid.

Läs mer

Ansök om forskningsstöd från Wellspect HealthCare

Publicerad av Anna Westberg, 2017-10-16 09:00

Har du många idéer och bra förslag på klinisk forskning som du vill utföra tillsammans med oss? Toppen!

Läs mer

Summering av EAUN's riktlinjer

Publicerad av Anna Westberg, 2017-06-29 08:00

Vad är bästa sättet att säkra kvaliteten inom ett område? Jo, att komma överens om vilka riktlinjer som bör gälla. EAUN's evidensbaserade riktlinjer för vuxna urologipatienter togs fram 2013 och publicerades på EAUN's webbplats.

Läs mer

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK), EAUN

Hur uppnå compliance?

Publicerad av Anna Westberg, 2017-05-08 16:00

Att få patienten att fortsätta med en behandling som i början upplevs som krånglig eller obehaglig är svårt. Studier pekar dock på att om man ger patienten en viss grad av självbestämmande ökar möjligheten att fullfölja behandlingen.

Läs mer

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK)

UTF 2017 i Malmö

Publicerad av Anna Westberg, 2017-05-08 15:00

I år firar Uroterapeutisk förening (UTF) trettio år med stor kongress i Malmö dagarna 10-12 maj. På programmet står tillbakablickar på den utveckling uroterapi har genomgått samt olika perspektiv på ämnet idag.

Läs mer

Ämne: kongress