Alla är jämlika men några är mer jämlika än andra? Könsspecifika skillnader i behandling av blåsproblem

Publicerad av Gunilla Olsson, 2019-04-30 12:18

Vi är alla människor men faktum är att vår anatomi skiljer sig åt. Män och kvinnor upplever könsspecifika utmaningar när det kommer till urologiska komplikationer och det finns skillnader man behöver ta hänsyn till vid behandling. 

Läs mer