Vikten av helhetssyn vid behandling av blås- och tarmdysfunktion

Publicerad av Gunilla Olsson, 2019-03-28 12:31

Fördelarna med att ha patienten i fokus inom vården kan inte poängteras ofta nog. Men att lyfta den så viktiga men samtidigt känsliga frågan om blås- och tarmproblem kan vara svårt - hur kan vårdpersonal hjälpa sina patienter på bästa sätt?

Läs mer