Varför är klinisk dokumentation av katetrar så viktigt?

Publicerad av Anna Westberg, 2018-04-02 16:03

Klinisk dokumentation är en garanti för att en kateter ska betraktas som säker. Men eftersom kateterisering ofta är en livslång terapi behöver dokumentationen gälla över lång tid.

Läs mer