Hur uppnå compliance?

Publicerad av Anna Westberg, 2017-05-08 16:00

Att få patienten att fortsätta med en behandling som i början upplevs som krånglig eller obehaglig är svårt. Studier pekar dock på att om man ger patienten en viss grad av självbestämmande ökar möjligheten att fullfölja behandlingen.

Läs mer

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK)

UTF 2017 i Malmö

Publicerad av Anna Westberg, 2017-05-08 15:00

I år firar Uroterapeutisk förening (UTF) trettio år med stor kongress i Malmö dagarna 10-12 maj. På programmet står tillbakablickar på den utveckling uroterapi har genomgått samt olika perspektiv på ämnet idag.

Läs mer

Ämne: kongress