Initiativ för att förbättra inkontinensvården

Publicerad av Anna Westberg, 2017-02-15 15:05

ACCT, Advancing Continence Care Together, är ett globalt utbildningsinitiativ framtaget av Wellspect HealthCare som hade sitt första första möte i  Göteborg den 15-16 mars 2017.


Läs mer

Ämne: kongress