ACCT-möte för hela Norden: Ny inspiration och ny energi

Publicerad av Stine Elkaer, 2022-10-25 15:49

I mitten på oktober arrangerade Wellspect ett gemensamt nordiskt ACCT-möte på huvudkontoret i Göteborg, med fokus på behandling av förstoppning och avföringsinkontinens. Vi hade deltagare från både Danmark, Norge, Sverige och Finland samt representanter från Wellspect i alla nordiska länder.

Annika-1

På mötets första dag intogs scenen av professorn i neuro-gastroenterologi, Anton Emmanuel, från University College Hospital UCI som med två föreläsningar gav oss nya insikter kring kronisk förstoppning och de behandlingsmöjligheter han använder till sina patienter i Storbritannien. Hans föreläsning med en stor portion humor var uppskattad bland åhörarna, och det kan vara nog så viktigt för att hantera det svåra ämnet – Förhoppningsvis kan man med kliniska fakta och en smula humor bryta tabun.

Det har varit riktigt bra föreläsningar. Mycket givande! Det är så intressant att lyssna på Emmanuel, han är verkligen kunnig och erfaren och använder statistiken på ett bra sätt. Och med lite humor är det lättare att bryta tabun kring tarmdysfunktion, säger Sinikka Lahtinen, som är bäckenbottenspecialist på Helsinki University Hospital.

Erfarenhetsutbyte inom Norden

Dagen avslutades med paneldiskussion utifrån patientfall som erfarna sjuksköterskor tagit med, dessa diskuterades tillsammans mellan publiken och panelen.

Här kom både tabun, smärta, isolering, skam och sexualitet upp till diskussion tillsammans med olika sätt att angripa problemen.

Utöver själva föreläsningarna fanns det också tid i pauserna att utbyta erfarenheter mellan olika yrkesgrupper och länderna emellan, ett utbyte som är en stor del av dessa ACCT-möten.

Det tillför verkligen mycket att kunna samlas här från hela Norden. Mellan föreläsningarna kan vi prata med deltagarna, och det är så bra när man kommer från ett stort land och vi inte kan träffas så ofta. Och så får vi möjlighet att utbyta erfarenheter länderna emellan, säger finska Sinikka Lahtinen.

Ja, och när vi kommer hem har vi med oss nya tankar och idéer kring hur man gör i andra länder. Kan vi göra något bättre hos oss? Kan vi göra mer som i andra länder? Vi har ju allihop samma mål - att göra vårt yttersta för patienterna, säger danska Henriette Kirkegård Rask, som är sjuksköterska och arbetar med ryggmärgsskadade.

Mötesdagen avrundades med middag i restaurangen på Wellspect, där det återigen blev tillfälle att prata mer om dagen och umgås med de andra nordiska deltagarna.

Ny inspiration

Dag två bjöd också på ett spännande program, där den svenska kirurgen och chefen för Bäckenbottencentrum på Skånes Universitetssjukhus, Ursula Fält, startade dagen med en genomgång av anatomi och fysiologi vid bäckenbottendysfunktion. Det gav en bra grund och ledde vidare till hennes nästa föreläsning om bäckenbottendysfunktion och avföringsinkontinens.

Behandlingsalternativ vid avföringsinkontinens fanns också på programmet, och kostens inverkan på tarmmikrobiota blev ACCT-mötets sista tema i en föreläsning med Stine Störsrud, Överdietist, med dr, Specialist gastroenterologi. Sedan var det dags att tacka för sig och resa hem till respektive land med bagaget fyllt av ny kunskap och nya insikter att använda i det dagliga arbetet med patienter med tarmdysfunktion.

Det har varit enormt intressant att möta andra som arbetar med samma saker som jag själv. Det är så givande att kunna fokusera på de här ämnena, så det har verkligen varit bra, säger Henriette Kirkegård Rask och fortsätter:

Jag kan verkligen rekommendera dessa ACCT-möten till andra, för det ger en boost, att man kommer ut och får djupare kunskap inom vårt område. Jag tror att det ger oss allihop energi att gå tillbaka till våra patienter med ny inspiration.

 

Läs mer om ACCT

 

Läs våra artiklar om tarmdysfunktion på Wellspect Utbildning 

Ämne: ACCT, Tarmbehandling, ViÄrWellspect