Alla är jämlika men några är mer jämlika än andra? Könsspecifika skillnader i behandling av blåsproblem

Postat av Gunilla Olsson, 2019-04-30 12:18

Vi är alla människor men faktum är att vår anatomi skiljer sig åt. Män och kvinnor upplever könsspecifika utmaningar när det kommer till urologiska komplikationer och det finns skillnader man behöver ta hänsyn till vid behandling. 

Läs mer

Vikten av helhetssyn vid behandling av blås- och tarmdysfunktion

Postat av Gunilla Olsson, 2019-03-28 12:31

Fördelarna med att ha patienten i fokus inom vården kan inte poängteras ofta nog. Men att lyfta den så viktiga men samtidigt känsliga frågan om blås- och tarmproblem kan vara svårt - hur kan vårdpersonal hjälpa sina patienter på bästa sätt?

Läs mer

Varför är klinisk dokumentation av katetrar så viktigt?

Postat av Anna Westberg, 2018-04-02 16:03

Klinisk dokumentation är en garanti för att en kateter ska betraktas som säker. Men eftersom kateterisering ofta är en livslång terapi behöver dokumentationen gälla över lång tid.

Läs mer

Ansök om forskningsstöd från Wellspect HealthCare

Postat av Anna Westberg, 2017-10-16 09:00

Har du många idéer och bra förslag på klinisk forskning som du vill utföra tillsammans med oss? Toppen!

Läs mer

Ämne: IIS

Summering av EAUN's riktlinjer

Postat av Anna Westberg, 2017-06-29 08:00

Vad är bästa sättet att säkra kvaliteten inom ett område? Jo, att komma överens om vilka riktlinjer som bör gälla. EAUN's evidensbaserade riktlinjer för vuxna urologipatienter togs fram 2013 och publicerades på EAUN's webbplats.

Läs mer

Ämne: Ren Intermittent Kateterisering, EAUN