Wellness + respect = Wellspect

Publicerad av Gunilla Olsson, den 14 januari 2021 09:00:00 CET

Visste du att en lång rad av företagsnamn och innovationer gömmer sig bakom namnet Wellspect? 

1245892-Wellness + Respect =Wellspect-HC

Från det ursprungliga AB Sjukvårdsutensilier (som grundades 1948 och utomlands kallades Medical Tools Inc) och hela vägen till det internationellt kända Astra Tech, ligger Företagets huvudkontor och produktionsanläggning än idag kvar på den ursprungliga platsen i Mölndal, strax utanför Göteborg, med dotterbolag och säljkontor över hela världen.

När Dentsply köpte företaget från Astra Zeneca 2011, ändrades namnet Astra Tech till Wellspect. Med fokus på människors hälsa och välbefinnande, och mer specifikt på de mest grundläggande kroppsfunktionerna, blev det naturligt att tankarna kring namn gick mot "wellness" (välbefinnande).

Eftersom vårt främsta mål är att erbjuda oberoende och självkänsla till dem som använder våra produkter, blev den naturliga kopplingen till välbefinnande ordet "respekt". Respekt för människor, deras behov och deras liv. Det var så vi kom fram till namnet Wellspect.

Namnet Wellspect inspirerar och ger oss motivation att gå till jobbet varje dag. Och responsen vi får från människor som upptäcker våra produkter och får sina liv tillbaka efter år av frustration, och ibland till och med isolering, visar att det vi gör har en enorm betydelse - vi gör en verklig skillnad.

Ämne: Wellspect