Utveckla din karriär som sjuksköterska genom Wellspects stipendier

Publicerad av Wellspect HealthCare, den 14 mars 2023 07:30:00 CET

Är du sjuksköterska? Och intresserad av tarm- och blåsskötsel? Fortsätt läsa för då kan detta vara för dig.AID0058848SE

Varje år delar Wellspect HealthCare ut stipendier till sjuksköterskor vars kliniska studier rör medicinsk praxis kring blås- och tarmskötsel. Dessa stipendier är ett av de sätt Wellspect väljer för att leva upp till vårt åtagande om att utveckla kontinensvården. Eftersom sista ansökningdagen för årets stipendie från ESPUN (European Society for Paediatric Urology Nurses) är i April, vill Wellspect som är sponsor till stipendiet, uppmuntra dig som sjuksköterska att ansöka.

Varför söka forskningsstipendie

Forskningsstipendier blir win-win för alla parter, säger Maria Lennerås, Medical Science Liaison, på Wellspect. Sjuksköterskor har en enorm expertis, och forskning är ett utmärkt sätt att dela denna kunskap och erfarenhet med fler samtidigt som man hjälper patienterna. Forskning behöver inte bli vare sig betungande eller komplicerad. En stor del av forskningsarbetet kan ofta integreras i sjuksköterskans dagliga arbete, tillägger Maria som själv har forskarbakgrund.

Stöd och hjälp en del av stipendiet

Som en del av stipendiet, erbjuder Wellspect support till stipendiaterna för att komma igång med sin studie. Wellspect hjälper också till att hitta lösningar på forskningshinder och med planeringen av datainsamling på ett systematiskt sätt. En av fördelarna med stipendiet, säger Maria, är att stipendiaterna får en möjlighet att verkligen fördjupa sig inom ett område som de brinner för. Forskningen bidrar också till den yrkesmässiga utvecklingen och ökade karriärmöjligheter, tillägger hon.

För att uppmuntra sjuksköterskor att söka stipendier för forskning och nå en stor grupp av sjuksköterskor, arbetar Wellspect med flera internationella organisationer som European Association of Urology Nurses (EAUN), International Network of Spinal Cord Injury (SCI) Nurses och The Nursing Special Interest Group (NurSInG).

Kliniska data för MedTech-inustrin

Genom stipendier och forskning vill Wellspect, som bedriver en forskningsbaserad verksamhet, poängtera vikten av kliniska data. Du kan läsa mer om hur du ansöker om Wellspects stipendier, och se tidigare stipendiater, på wellspect.se. Ansökningsperioden för ESPUN-stipendiet ör öppen till 1 April 2023.

Läs mer om våra stipendier