Källsortering + LoFric = sant!

Publicerad av Anna Mars, den 12 november 2020 09:00:00 CET

Vi har ett stort engagemang i att skydda och värna om vår miljö. Vi söker hela tiden nya sätt att förbättra vår tillverkning och våra processer för att vara så effektiva som möjligt – utan att någonsin tumma på säkerhet, hälsa eller miljö.

Läs mer

Ämne: Hållbarhet, Miljö