Tack till all sjukvårdspersonal under Coronavirus-utbrottet

Publicerad av Gunilla Olsson, den 13 mars 2020 11:00:00 CET

Wellspect vill rikta ett stort tack till all sjukvårdspersonal som just nu arbetar hårt med att hantera utbrottet. 

wellspect-navina-smart-data-woman

Utbrottet av Coronavirus, COVID-19, påverkar just nu många människor runt om i världen. Att arbeta i frontlinjen som sjukvårdpersonal just nu är en utmaning. Ni arbetar inte bara långa skift för att hjälpa dem som blivit sjuka, utan behöver också oroa er för risken att få med er viruset hem till nära och kära.

På Wellspect vidtar vi alla åtgärder vi kan för att säkerställa fortsatta leveranser av våra produkter och tjänster till alla användare och sjukvårdspersonal som behöver dem. Vi sänder också en tanke till våra kollegor i de länder som blivit hårt drabbade.

För att skydda dig själv och dem du har omkring dig på bästa sätt är det viktigt att du håller dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna från de lokala myndigheterna. Här kan du ta del av de senaste råden från Världshälsoorganisationen: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Ämne: COVID19