Stort tack till alla våra sjuksköterskor på Internationella Sjuksköterskedagen

Publicerad av Gunilla Olsson, den 12 maj 2021 09:00:00 CEST

Trots utmaningarna vi möter på grund av pandemin - världen runt har Wellspect, våra samarbetspartners och distributörer lyckats upprätthålla leveranserna av våra produkter för att kunna fortsätta hjälpa våra användare. Sjuksköterskor har spelat en avgörande roll i det arbetet. Vi har pratat med Sallyanne Haigh, sjuksköterska i supportteamet på Wellspect UK.

Nurses at Wellspect
Helene och Monica – specialistsjuksköterskor på Wellspect

I början av pandemin blev specialistsjuksköterskor och annan vårdpersonal omplacerade till att arbeta i frontlinjen på sjukhus och kliniker, och nedstängningar påverkade hur Wellspect kunde ge support till sina användare.

Sallyanne arbetar i ett team på sju, vid behov upp till tio, specialistsjuksköterskor där hon koordinerar besök hos och stöd till våra användare.

Vi har haft mer att göra än vanligt eftersom många inte har kunnat besöka specialister på sjukhus och kliniker, så vi inom hemsjukvården har varit mer aktiva.

Nya användare hänvisas till Wellspect via primärvården, och Sallyannes team bokar då in ett besök inom 24 timmar. Sallyanne är särskilt väl lämpad för detta, inte bara för att hon arbetat som sjuksköterska i mer än tjugo år utan också för att hon själv är användare, efter att ha drabbats av en ryggmärgsskada (RMS) för några år sedan.

Både kvinnor och män kan drabbas av en mängd olika diagnoser, från neurologiska sjukdomar och bäckenbottendysfunktion till prostataproblem (BPH) vilket skapar ett behov av våra produkter och tjänster. När de har fått en leverans av tappningskatetrar, eller ett system för transanal irrigering, gör Sallyanne en bedömning av hur de på bästa sätt kan lära sig att hantera produkterna och bokar sedan in ett besök av någon i hennes team.

I mitt arbete som sjuksköterska har interaktionen med patienterna alltid varit en av förmånerna. Jag ser till att de har allt de behöver i badrummet, att de har nödvändiga produkter till hands, säkerställer att de får rätt stöd och känner sig bekväma med rutinen, och sedan bokar jag in uppföljning via besök eller telefon för att kolla hur det går.

En del användare kanske inte vill ha ett personligt besök, vilket är helt förståeligt under en pandemi, även om alla i teamet alltid bär skyddskläder och håller avstånd. Hur kan vi då ge dem rätt support?

Vi har alla blivit beroende av digitala verktyg under pandemin, och vi använder Whatsapp eller Facetime för att hålla kontakt med våra användare - något som också sparat restid för teamet.

Wellspect nurse and user meeting in home environment 16 9
Bev Collins, specialistsjuksköterska, med Michael Kerr, användare av LoFric tappningskatetrar efter en ryggmärgsskada.


På många håll i världen anställer Wellspect vårdpersonal för att hålla kontakt med och hjälpa användarna att hantera våra produkter. Vi vill rikta ett stort tack till dem för deras orubbliga engagemang för våra användare och den hjälp de bidrar till i samhället.

Genom hela pandemin fortsätter vi att vara helt och fullt engagerade i att göra en verklig skillnad för våra användare, våra kunder och samhället.
Presentationer och diskussioner online,

med vårdpersonal och experter inom urologiområdet

  • On Demand Webinar " En ny vinkel som ger kvinnor ökad värdighet vid RIK"

Det här avsnittet är intressant för alla som arbetar med kvinnosjukvård, och speciellt för den som lär ut Ren Intermittent Kateterisering (RIK). Våra talare diskuterar möjliga lösningar och nya vinklar för att möta några av de vanliga utmaningar som kvinnor kan ställas inför när de skall börja med eller lever med Ren Intermittent Kateterisering (RIK).

  • Utmaningar fysiskt, psykiskt och mentalt
  • Ökad värdighet för kvinnor
  • Stark genom klimakteriet

Titta på Wellspect Webinars

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK), transanal irrigering, COVID19