Rätt till hjälpmedel

Publicerad av Anna Westberg, den 8 maj 2017 14:05:00 CEST

Drygt en miljon människor i Sverige använder någon form av hjälpmedel. Drygt 25 procent av dessa saknar de hjälpmedel som de behöver för att klara sin vardag. Nu kräver Neuroförbundet med anledning av sin rapport "Hjälpmedel", en lag för att säkra rätten till personliga hjälpmedel.

wellspect-tappningskatetrar.png

Hjälpmedel används för att kompensera funktioner som är nedsatta, men också för att bevara funktioner så länge som möjligt. Enligt rapporten saknar dock var fjärde person hjälpmedel som är i behov av det.

Omkring 60 procent köper själva hjälpmedel som de inte får förskrivna. Fyrtio procent saknar omedelbar service om hjälpmedel går sönder. Över 50 procent kan inte låna hjälpmedel när det egna hjälpmedlet är ur funktion. Detta får givetvis förödande konsekvenser för den som inte kan gå, höra eller tala.

En välfungerande hjälpmedelsförsörjning saknas och detta vill Neuroförbundet råda bot på genom att reglera hjälpmedel i en rättighetslag. Just nu kan man stötta förslaget genom att skriva under kravet på följande webbsida.

Jag skriver på

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK), transanal irrigering, neuroforbundet