LoFric har blivit grönare

Publicerad av Gunilla Olsson, den 22 oktober 2020 09:00:00 CEST

Här på Wellspect tar vi vårt miljöansvar på allvar. Det är därför vi gör kontinuerliga förbättringar för att minimera miljöpåverkan från våra produkter och tjänster. Hållbarhet är genomgående i alla delar av vår affärsverksamhet, och det är vi mycket stolta över.  

blog image green lofric

 

Det är av yttersta vikt för oss att våra produkter gör en verklig skillnad för våra användare, men vi nöjer oss inte med det - vi vill att våra produkter skall göra en verklig skillnad även för miljön. Vi har lagt ner ett omfattande arbete på att hitta en alternativ tillverkningsprocess för våra katetrar, för att göra dem mer miljövänliga utan några negativa effekter för våra användare, och nu kan vi äntligen säga att vi har tagit ett stort steg på vägen - LoFric har blivit grönare!

Den nya grönare tillverkningsprocessen för LoFric   

Mindre vatten
Den nya beläggningsprocessen använder 98 % mindre vatten och släpper ut en minimal mängd avloppsvatten. 

Mindre kemikalier 
Den nya beläggningsprocessen kräver färre kemikalier och ett annat lösningsmedel.  

50% lägre koldioxidavtryck

Det nya lösningsmedlet är det mest miljövänliga alternativet för processen och har gjort det möjligt för oss att minska koldioxidavtrycket från vår ytbeläggningsprocess med 50%.

Det är fortfarande LoFric 
Den nya processen och vår unika ytbeläggning Urotonic Surface TechnologyTM   har testats och validerats noggrant enligt relevanta standarder. 

Den nya processen som vi just nu implementerar baseras på ett lösningsmedel med bättre miljöprestanda, mindre kemikalier, mindre avfallsvatten och lägre energiförbrukning. Det har tagit sin tid att komma så här långt, men det var det värt. Med den nya processen tar vi ett enormt kliv, våra användare kommer fortfarande att ha tillgång till samma produkt, med samma kvalitet och säkerhet, men som nu är producerad på ett sätt som är bättre för miljön. Det är jag mycket stolt över.”

- Svenn Poulsen 

Det här projektet går hand i hand med vårt övergripande hållbarhetsfokus som företag och knyter an till alla våra fyra fokusområden och vår målsättning att samordna oss med FN:s Globala Mål.

God hälsa och välbefinnande: Vi strävar efter att tillverka produkter som gör en verklig skillnad för våra användares hälsa och välbefinnande, samtidigt som vi minskar vårt miljöavtryck och förbättrar vårt erbjudande. Det här stämmer in på Globalt Mål 3 "god hälsa och välbefinnande".

Bli klimatneutral: Den nya ytbeläggningsprocessen har hjälpt oss reducera vårt koldioxidavtryck som härrör från ytbeläggningsprocessen med 50% och bidrar till Globalt Mål 9 "industri, innovation och infrastruktur".

Säker, engagerad och inspirerande arbetsplats: Den nya ytbeläggningsprocessen har utvecklats i samarbete med våra operatörer och facket genom ett tvärfunktionellt team med fokus på att säkerställa bästa möjliga resultat, inte bara för processen, utan också för arbetsmiljön i vår produktionsanläggning. Detta stämmer in på Globalt Mål 8 "Arbete på sunda villkor och ekonomisk tillväxt".

Hållbar produktion, genom hela värdekedjan: Den nya ytbeläggningsprocessen följer inte bara lagstiftningen, den överträffar förväntningarna. Processen använder mindre vatten, mindre energi och mindre kemikalier och lösningsmedel. Det stämmer med Globalt Mål 12 "Ansvarsfull Konsumtion och Produktion" 

 

Läs mer om den nya ytbeläggningsprocessen här

 

Läs mer om hållbarhet på Wellspect

Ämne: IdagOchFörFramtiden, EnVerkligSkillnad, ViÄrWellspect