Källsortering + LoFric = sant!

Publicerad av Anna Mars, den 12 november 2020 09:00:00 CET

Hitta mig på:

Vi har ett stort engagemang i att skydda och värna om vår miljö. Vi söker hela tiden nya sätt att förbättra vår tillverkning och våra processer för att vara så effektiva som möjligt – utan att någonsin tumma på säkerhet, hälsa eller miljö.

wellspect-environment-plant

Men hur ska man som privatperson eller vårdpersonal på bästa sätt källsortera LoFric katetern efter användning för att vara så snäll som möjligt mot vår miljö?

Här är en lathund:
  • Transportemballaget sorteras som pappersförpackning
  • Kartongen katetrarna ligger i sorteras som pappersförpackning
  • Förpackningarna som:
    LoFric Sense och LoFric Origo ligger i sorteras som plastförpackning
    LoFric (övriga) ligger i delas och sorteras som plastförpackning och papperförpackning
  • Handtaget på LoFric Elle sorteras som plastförpackning

Själva katetern ska sorteras som brännbart hushållsavfall eftersom den inte är en förpackning och har varit i kontakt med kroppsvätska i samband med kateteriseringen. Detsamma gäller för förpackningar som varit i kontakt med kroppsvätska och inte är sköljda.

Varje ny produkt vi tar fram försöker vi göra ännu snällare mot miljön. Därför har vår senaste innovation för kvinnor LoFric Elle ytterligare några fördelar:

  • Kartongen till LoFric Elle är tillverkad av FSC-märkt* kartong
  • Handtaget på LoFric Elle är tillverkad av återvinningsbar plast

Mer information om vårt arbete med hållbarhet*FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Källhänvisning:
https://se.fsc.org/

Ämne: Hållbarhet, Miljö