Hur vi på Wellspect arbetar med att minska vår energikonsumtion

Publicerad av Gunilla Olsson, den 11 februari 2021 09:00:00 CET

Wellspect har genomfört betydande energibesparingar på huvudkontoret i Mölndal de senaste åren för att minska sin energikonsumtion. I den här intervjun berättar Magnus Hjalber, Senior Manager för Facilities Management, mer om detta.

Kan du berätta mer om de nya energibesparingarna som har implementerats?
Till att börja med har vi renoverat fasad och fönster på vår ena huvudbyggnad för att sänka energianvändningen. Ventilationsaggregat har uppgraderats, vilket sker kontinuerligt. Vi har också implementerat en ny energipolicy, vilket bland annat har lett till att vi ställer högre krav på maskinleverantörer på både energieffektivisering och energimätning. Vår egen avdelning för produktionsutveckling arbetar för ökad användning av elmotorer istället för pneumatisk styrning, då el har betydligt bättre verkningsgrad än tryckluft.

Vad har gjorts under 2020?
Vi använder energi från förnybara källor sedan fem år tillbaka. För att ytterligare sänka vårt miljöavtryck har vi installerat solceller på en av våra byggnader, med kapaciteten 27,7 kW. Vi har också bytt ut fönster i en del av produktionen, vilket resulterade i en besparing på 20 000 kWh. En ny tryckluftskompressor har installerats, som ger bättre verkningsgrad och vi har investerat extra i en varvtalsstyrd kompressor för att sänka energianvändningen med ytterligare tio procent. Belysningen på vårt lager har bytts ut till LED-belysning, en besparing på 35 000 kWh/år. Laddstolpar har installerats för att främja vår personals möjlighet att välja elbil. Vi ökar också antalet mätpunkter av elförbrukning för att kunna prioritera rätt åtgärder och kunna visualisera åtgången i realtid. Vi har också utvecklat en energikartläggning som ger ytterligare underlag för förbättringar.

solar panels
Solpaneler har installerats på huvudkontorets byggnad i Mölndal.

Hur ser du på utvecklingen framåt?
Det finns ett ökat intresse hos våra kunder när det gäller produkternas livscykel. Energianvändning är en central fråga i den, så behovet av kontinuerliga förbättringar ökar ytterligare. Många av våra anställda är engagerade i miljöfrågan, inte minst när det gäller energianvändning. Det är vi stolta över och vi vill vara en attraktiv arbetsplats som tydligt värnar om dessa viktiga frågor. Jag använder själv en elhybridbil och har solceller på villan och tycker att det är viktigt att föregå med gott exempel både privat och i min roll som fastighetsansvarig. Jag tycker att det är viktigt att vi som företag bidrar till ett hållbart samhälle.

Mer information om vårt arbete med hållbarhet

Ämne: IdagOchFörFramtiden, EnVerkligSkillnad, ViÄrWellspect, GlobalaMål