En verklig skillnad, nu och i framtiden

Publicerad av Anna Dulén, den 24 september 2020 09:00:00 CEST

Hitta mig på:

På Wellspect arbetar vi med på ett holistiskt sätt, där de miljömässiga, sociala och ekonomiska delarna av vår affär är beroende av varandra och fundamentala för vår fortsatta framgång. Vi använder våra resurser effektivt och ansvarsfullt, samt arbetar för att alltid göra en verklig skillnad – nu och i framtiden.

Blog Image Sustainability

Mina tankar om hållbarhet 
- Svenn Poulsen, Group Vice President Wellspect HealthCare och Chairman of the Board of Directors för Dentsply IH AB.

“När jag tanker på hållbarhet är det tre ord som sticker ut – balans, respekt och fotavtryck"

Att ha balans är viktigt – både som individ, anställd och företag. Jag är övertygad om att ifall man kan balansera sin miljöbelastning med en god social och ekonomisk hållbarhet så har man hittat en bra grund för att lyckas som företag.

Vårt ansvar som företag går utanför själva företaget i sig. Det handlar om respekt för oss människor som lever nu, för de som arbetat före oss och för kommande generationer. Vi måste alltid komma ihåg att vi inte är ensamma i detta.

Vi siktar mot att vara en arbetsplats med människor som är hänsynsfulla, positiva och vänliga mot varandra. Vår ambition när vi utvecklar nya produkter är att göra en verklig skillnad för användaren medan vi minskar vårt ekologiska avtryck till en överkomlig kostnad. Detta är, och kommer vara, vår största utmaning inom vårt hållbarhetsprojekt.

Vi är stolta över
Vi arbetar kontinuerligt på hur vi kan bli mer hållbara och minska vår påverkan på miljön. Det är en pågående process och något vi kommer att fortsätt att arbeta på under lång tid framöver. Här är några av de saker vi är stolta över att ha uppnått så här långt:

0,72 LTIF
LTIFR (på svenska: förlorad tid skada frekvens) har förbättrats med 49% under 2019 jämfört med 2018.

100% Förnybar el
Sedan 2009 är all elektricitet som används vid vårt huvudkontor och fabrik i Mölndal från förnybara källor.

-37% minskning av växthusgaser från affärsresor

Nytt miljötillstånd på vår fabrik i Mölndal har vi fått ett nytt miljötillstånd för att modifiera vår beläggningsprocess så att den förbrukar mindre vatten och kemikalier samt får lösningsmedel med lägre miljöbelastning.

LCA - Livscykelanalyser finns nu tillgängliga för alla LoFricprodukter.

Läs mer om hållbarhet på Wellspect

Ämne: IdagOchFörFramtiden, EnVerkligSkillnad, ViÄrWellspect