Hur vi arbetar för att minimera vårt miljöavtryck

Publicerad av Wellspect HealthCare, den 25 juni 2021 07:30:00 CEST

Vi vet att produktion, transport och kassering av produkter innebär en miljöpåverkan och stora växthusgasutsläpp, vilket bidrar till klimatförändringar. Vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan och ser samtidigt till att anpassa oss efter befintliga medicinska riktlinjer. Vi är också beredda att axla utmaningen att ta fram en klimatneutral produkt i framtiden.

Läs mer

Vi hanterade covid-19-pandemin snabbt och effektivt

Publicerad av Wellspect HealthCare, den 11 juni 2021 07:30:00 CEST

För de flesta var 2020 ett riktigt utmanande år, men vissa påverkades mer än andra. Eftersom våra produkter riktar sig till människor som lider av blås- eller tarmdysfunktion är användarna beroende av våra produkter för att vardagen ska fungera. Förutom att hantera pandemin har de också mött hinder som ska övervinnas varje dag, varje år. Våra produkter är därmed helt nödvändiga för deras välbefinnande. Vårt mål är att göra skillnad, varje dag – och tack vare våra produkter kunna ge användarna ett friare och mer självständigt liv.

Läs mer