Mindfulness – en möjlighet att komma till ro

Publicerad av Anna Mars, den 24 augusti 2020 09:00:00 CEST

Hitta mig på:

I en stressad vardag är det lätt att glömma av att ladda ny energi och kanske särskilt efter en start på året som varit extra tuff. Mindfulness är en metod, eller kanske snarare ett sätt att vara, som blivit allt mer populärt. Mindfulness handlar om att vara närvarande här och nu, medveten om både sig själv och sin omgivning.

wellspect-mindfulness-blog post

Nedan följer en förkortad övning ur boken Mindfulness av Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal och Jon Kabat-Zinn, utgiven på Natur & Kultur 2008.

Tre minuters andrum

Steg 1. Här och nu

Sätt eller ställ dig bekvämt. Slut ögonen och rikta uppmärksamheten inåt.

Vilka tankar far genom huvudet just nu? Försök att se tankarna som mentala händelser och försök att sätta ord på dem. Vilka känslor har du? Gör dig lyhörd och erkänn även obehagliga känslor. Vilka förnimmelser har du i kroppen? Scanna av kroppen snabbt för att lokalisera eventuella spänningar.

Steg 2. Inre samling

Koncentrera uppmärksamheten på din andning. Känn hur andningen fyller din kropp och hur kroppen andas av sig själv. Fokusera på förnimmelserna i buken, hur diafragman höjs och sänks genom andningen. Följ med i luftströmmen hela vägen in i kroppen och hela vägen ut. Använd andningen för att förankra dig själv i ditt här och nu.

Steg 3. Utvärdering

Vidga uppmärksamheten till att omfatta hela kroppen; din kroppsställning, kroppshållning och ditt ansiktsuttryck. Om du blir medveten om känslor eller förnimmelser av obehag, spänningar eller motstånd, koncentrera dig på dem genom att andas in i dem och ut från dem varje gång du andas och känn hur du för varje gång mjuknar och öppnar upp mer och mer.

Om du vill kan du säga till dig själv: ”Det är okej. Vad det än är så finns det ändå redan inom mig: låt mig bara känna det som det är.” Försök att så gott du kan behålla och ta med dig denna vidgade medvetenhet in i din fortsatta dag.

Ämne: Mindfulness