Mannen, hälsan och döden

Publicerad av Anna Westberg, den 2 november 2016 03:04:00 CET

Män har en högre dödlighet än kvinnor i nästan alla sjukdomar. Varför? Därför att män tenderar att vänta för länge innan de söker vård. Jämfört med kvinnor har män också en nära på 40% högre dödlighet i cancer. Hur kan vi vända trenden? 

wellspect-mannen-halsan-och-doden.jpg

Svend Aage Madsen, chefpsykolog vid Rikshospitalet i Köpenhamn, ingår i den EU-grupp som 2011 lade fram en omfattande rapport om den europeiska mannens hälsa*. Det är dystra siffror som presenteras.

Män har en högre dödlighet än kvinnor i nästan alla sjukdomar, mycket beroende på att de alltså tenderar att gå för länge med sina symptom. Jämfört med kvinnor har män till exempel en nära på 40% högre dödlighet i cancer.

Men Svend Aage Madsen tvekar inte heller när han tillägger:

– Sjukvården å sin sida borde anstränga sig mycket mer för att nå ut till männen. Det passar inte män att boka en tid på en klinik som kanske ligger på andra sidan staden och därmed förlora värdefull arbetstid. Ett alternativ vore att låta företagshälsovården några dagar i månaden ha en filial ute på arbetsplatserna. Det skulle definitivt underlätta för män att söka den sjukvård de så väl behöver.

Männens livslängd inte ökat i samma takt

Under de senaste trettio åren har mäns livslängd knappast ökat i samma takt som kvinnornas. Det kan tyckas märkligt eftersom vi idag har en mera utbyggd sjukvård och dessutom fler och ofta mer lyckosamma behandlingar på många sjukdomar.

I Danmark får nästan 4000 män årligen besked om att de lider av prostatacancer. Sverige och Danmark hör till de länder i Västeuropa som har de klart flest diagnosticerade fallen, cirka 33 på 100 000. Det är en fjärdedel fler än Nederländerna som är det västeuropeiska land som kommer närmast. I Danmark är överlevnaden i samma sjukdom bara 45% att jämföra med hela Europa som ligger på en nivå om 75%.

Män uttalar sig trots detta påfallande positivt i undersökningar och enkäter om den egna hälsan. Något som kvinnor inte gör när de får liknande frågor. Men tittar man närmare på den faktiska förekomsten av sjukdomar och dödlighet så är det männen som toppar statistiken. Vad beror detta på?

Risktagare som maskerar sina symptom

Svend Aage Madsen har flera svar:

  • Män är  risktagare
  • Män har ofta farligare yrken
  • Män reagerar vanligtvis senare på sjukdomssymptom
  • Män dröjer med att kontakta sjukvården
  • Män slarvar med sin medicinska behandling

Män förändrar dessutom sällan sina livsmönster för att förebygga eventuell ohälsa och sjukdomar. Tvärtom kan män ofta maskera sina symptom med än mer ohälsa i form av alkohol och annat missbruk.

Machotänkande eller optimism?

Det finns även en tydlig koppling till männens utbildningsnivå. Ju lägre utbildning desto högre risk för en för tidig död. Benägenheten att förringa eventuella symptom är större i denna grupp. Kanske är det det gamla macho-idealet som spökar: att sjukdom är lika med svaghet. Eller så kan det bero på att män generellt är optimistiska.

Patientrollen är något som passar de flesta män mycket dåligt, vare sig de är hög- eller lågutbildade. Män vill hellre bli behandlade som till exempel en "bonde med prostatacancer" eller en "civilingenjör med hjärtflimmer" än som en cancer- eller hjärtpatient. De söker heller inte tröst och öppnar sig ogärna inför en vårdgivare.

Göra istället för att prata

– Visst reagerar män med känslor inför något så allvarligt som ett cancerbesked, men de önskar snarare göra något åt det istället för att prata så mycket om det.

I sådana lägen är det bättre att sjukvårdspersonalen informerar så konkret som möjligt om vilka åtgärder som måste vidtas, anser Svend Aage Madsen. Vad mannen ifråga har att förvänta sig och vad han själv kan påverka. På detta område skulle media kunna ta ett mycket större ansvar:

– I veckotidningar och månadsmagasin för kvinnor tas ofta hälsa och sjukdom upp i reportage och artiklar. Detta händer nästan aldrig i motsvarande tidningar som riktar sig mot män. Här skulle det verkligen vara på sin plats med konkreta fakta om symptom och sjukdomar och uppmaningar att bygga upp sin hälsa på olika sätt.

Bemöta som en autonom individ

Sammanfattningsvis borde männen uppmärksammas på sin hälsa i fler kanaler än vad som sker idag: genom program på radio och TV, artiklar i tidningar och forum på internet. Det borde bli mindre komplicerat att söka vård och enklare att komma till en klinik. Sist men inte minst borde sjukvårdpersonalen lära sig att bemöta den manliga patienten på ett sätt som får honom att fortsätta känna sig som en autonom individ. Då skulle fler män kunna få en tidigare diagnos och behandling och på sikt därmed sänka dödstalen i en lång rad sjukdomar, menar Svend Aage Madsen.

 

FAKTA om Sveind Aage Madsen

Namn: Svend Aage Madsen

Titel: Chefpsykolog, Ph.D.

Befattning: Klinikchef på Klinik för Psykologi,

Pedagogik och Socialrådgivning

Arbetsplats: Rigshospitalet i Köpenhamn

Andra uppdrag: Bland annat vice president för European Men’s Health Forum (www.emhf.org)

--------------------------

-- Denna intervju publicerades första gången i kundtidningen Bladder nr 1, 2013.-- 

Ämne: hälsa