Linda arbetar för kvinnors sexuella hälsa

Publicerad av Anna Dulén, den 19 mars 2020 09:19:00 CET

Hitta mig på:

På Bäckencancerrehabiliteringen i Göteborg arbetar Linda Åkeflo, doktorand och specialistsjuksköterska i onkologi. Vi har talat med Linda om hennes erfarenheter kring urinblåsa och tarm efter avslutad strålbehandling mot bäckenbottenområdet. 

work for womens health is a good cause-bp

Det är en god sak att jobba för kvinnors sexuella hälsa, och det var något jag ville lyfta. Sedan 2018 är jag doktorand på halvtid, med fokus på kvinnors hälsa efter strålbehandling. Jag träffade några kvinnor som avslutat strålning mot bäckenområdet om samliv men det fanns ingen direkt strukturerad information att erbjuda. Jag ville tala med kvinnorna om vad som kunde hända med samlivet efter patienten genomgått strålning men även om vilka konsekvenser av strålbehandling man får lära sig leva med och vad man kan förebygga.

Linda delar sin tid mellan att doktorera i kvinnors sexuella hälsa efter strålning mot bäckenområdet och i klinisk verksamhet på Bäckencancerrehabiliteringen, en sjuksköterskeledd rehabiliteringsmottagning för kvinnor som fått strålbehandling mot bäckenområdet. Kvinnorna hon möter har ofta besvär från tarmen, urinvägarna och sexuell hälsa.

Vi tog tillfället i akt att ställa några frågor till Linda om hennes erfarenheter kring urinblåsa och tarm efter avslutad strålbehandling mot bäckenbottenområdet för att få veta mera:

Är det vanligt att få besvär från urinvägar och tarm efter avslutad strålbehandling mot bäckenområdet?

Problem med urinvägar och tarm drabbar inte alla patienter, men en del. Jag möter patienter som har besvär både med urinblåsa och tarm efter avslutad strålbehandling mot bäckenområdet.

Det vi märker rent kliniskt när vi sitter med patienten framför oss är att om man har tarmproblem, att man har bråttom till toaletten eller kanske bajsar på sig, då är det de som är det mest besvärande av alla symtom man har även om man också lider av urindysfunktion eller sexuella problem. Tarmbesvären är det som upplevs mest besvärande för patienten eftersom det är det som sänker livskvalitén allra mest.

Har du bajsat på dig någon gång så vill du inte att det ska hända igen. Det är ett jättestort socialt hinder, att man isolerar sig och inte vågar sig ut.

Hur hjälper ni patienter som upplever besvär med urinvägar och tarm?

Det första vi gör när vi möter patient som avslutat strålbehandling är att börja med en kartläggning där vi gör en bedömning av vad vi kan göra. Vid besvär från tarmen fokuserar vi på att patienten ska få en normaliserad avföring med tarmreglerande medel. Vi justerar doseringen för att försöka hitta den optimala dosen för att stoppa lös avföring eller se till att patienten får en fast konsistens på sin avföring beroende på vilken problematik som föreligger.

För de patienter som upplever problem med att tömma urinblåsan fullständigt råder vi först att sitta kvar en längre stund på toaletten och försöka trycka ut resturinen. I de fall patienten har en överaktiv blåsa till följd av strålning mot bäckenområdet förskriver vi läkemedel och för de patienter vi inte kommer hela vägen med att avhjälpa deras problem remitterar vi vidare till uroterapeut eller urolog för att få mer information och hjälp kring Ren Intermittent Kateterisering (RIK).

Vi arbetar även med kognitiv träning både för urinvägar och tarm, man kan träna upp en viss förmåga att hålla sig några minuter till. På eftercancern.nu finns Toalettgympa för tarmen, Blåsträning och bäckenbottenträningar men även kognitiv träning så man känner att man är trygg fastän man har en bit till toaletten.

Hur följer ni upp patienterna?

En stor del av vårt arbete med patienterna vi möter handlar om uppföljning, där vi i början av kontakten brukar vi ha uppföljning veckovis. De flesta har vi kontakt med i ett halvår-ett år, till dess att patienten känner att hon har god kontroll på både urinvägarna, tarmen och sin sexuella hälsa. Därefter får patienten kontakt med exempelvis en distriktssköterska eller annan profession i primärvården om det finns behov. Graden av besvär är så varierande och för vissa är det nödvändigt med avancerade insatser men många kan få en förståelse för sina symtom och klara av dem på egen hand när de har fått kunskap om hur de kan sköta sin egenvård.

Vi har över tid strukturerat upp våra interventioner, vilket inte fanns strukturerat innan projektet startade. Då låg uppföljningen av tarm och urinvägar på läkaren på Onkologen vid den vanliga cancerkontrollen efter avslutad strålbehandling.

Läs mer på Eftercancern.se


Kort fakta: Eftercancern.se är en del av ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet med projektet är att förbättra och utveckla vården för canceröverlevare som fått onkologisk behandling mot bäckenområdet, ge stöd och bidra till förbättrad livskvalitet genom att stärka egenvården. Vidare syftar informationsportalen till att öka tillgängligheten till vetenskapligt baserade råd så att dessa råd når fler.

Ämne: urinblåsan och tarmens interaktion, bäckenbotten