Kvinnor och LUTS: Bäckenorganprolaps

Publicerad av Anna Mars, den 2 augusti 2018 16:02:00 CEST

Hitta mig på:

Bäckenorganprolaps är ett mycket vanligt hälsotillstånd för kvinnor. Exakt hur vanligt det är varierar mycket mellan studier, beroende på den studerade befolkningen, men symtom ses hos 30-76% av kvinnorna inom rutinmässig gynekologisk vård.

Kvinnor-och-LUTS-Backenorganprolaps

Bäckenbotten
Bäckenbotten är en grupp muskler som bildar en "hängmatta" över bäckenets öppning. Normalt håller musklerna och vävnaderna bäckenorganen på plats. Dessa organ innefattar urinblåsan, livmodern, vagina, tarm och ändtarmen.

Kvinnor-och-LUTS-Backenorganprolaps-anatomi

Bäckenorganprolaps uppträder när bäckenbottenmuskulaturen och andra stödjande vävnader blir svaga och ett eller flera organ ändrar sin normala position och förskjuts in i vaginalkanalen. Detta kan öka trycket mot urinröret vilket kan påverka tömningen av urinblåsan.

Symtom från urinblåsan vid prolaps
Vaginal förlossning och klimakteriet är de två främsta orsakerna till prolaps. Prolaps kan orsaka blåstömningsproblem och stressinkontinens. Inkontinens rapporteras ofta efter operation för prolaps. Ett cystocele eller en urinblåsa med prolaps kan orsaka följande problem:

  • Svårighet att kissa
  • Stressinkontinens
  • En känsla av ofullständig blåstömning
  • Läckage vid nysning, hosta - all ansträngning som ökar buktrycket
  • Återkommande urinvägsinfektioner (UVI)

Behandling för inkontinens och undvikande av urinvägsinfektion
Urininkontinens och urinvägsinfektioner kan hanteras och förebyggas med Ren Intermittent Kateterisering (RIK), en terapi som är lätt att använda och efterliknar det vanliga sättet att kissa.

Bäckenorganprolaps orsakar en rad symtom som kan grupperas som LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms. 

Läs mer om kvinnor och LUTS


Gormley et al. "Diagnosis and Treatment of Overactive Bladder (Non-Neurogenic) in Adults: AUA/SUFU Guideline"  American Urological Association (2014)
Irwin et al., BJU International,2009
Dielubanza, EJ & Schaeffer,The Medical clinics of North America,2011. 
Foxman et al., The American journal of medicine, 2002 
Drake et al. Neurourology and urodynamics, 2016
Center for Urogynecology and Pelvic Floor Disorders, Obstetrics, Gynecology and Women’s Health Institute, Cleveland Clinic, USA

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK), de nedre urinvägarna, Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)