Kvinnor och LUTS: Atonisk blåsa

Publicerad av Anna Mars, den 16 augusti 2018 15:24:00 CEST

Hitta mig på:

Många kvinnor med ryggmärgsskada, Spina Bifida, Multipel Skleros (MS) eller skada efter förlossning har svårigheter att tömma urinblåsan. I det här inlägget lägger vi fokus på orsaken: Atonisk blåsa.

Woman concerned Atonic Bladder

Urinretention innebär att urinen förblir i urinblåsan även efter att du har varit på toaletten. Orsakerna kan variera, men ett tillstånd som orsakar retention är atonisk blåsa. I det här blogginlägget tar vi en titt på orsakerna, effekterna och lösningarna.

Atonisk blåsa
Atonisk blåsa betyder att blåsmuskeln är försvagad. Det kan bero på skada i blåsväggen eller att signalerna till hjärnan inte når fram. Det kan vara svårt att känna om man är kissnödig och har inte heller tillräckligt med kraft i blåsmuskeln så att urinblåsan kan tömma sig. Det är vanligt hos de med ryggmärgsskada eller neurologisk sjukdom.

Atonisk blåsa kan också orsaka överflödesinkontinens, då blåsan är fylld och sträckt till sitt yttersta men det ändå inte är möjligt att kissa eller att man bara kissar en liten mängd vid varje tillfälle och läcker vid ansträngning.

Atonic Bladder Blog illustration-1 

Förutom att vara smärtsam kan en atonisk blåsa också leda till urinvägsinfektion (UVI), eftersom skadliga bakterier lätt byggs upp i blåsan. Med regelbunden och fullständig blåstömning kan friska urinvägar upprätthållas.

Olika behandlingar för blåstömning:

  • Ren Intermittent Kateterisering (RIK)
  • Kvarliggande kateter
  • Suprapubisk kateter (förs in i urinblåsan via bukväggen)

Medan de två sistnämnda behandlingarna är invasiva terapier med tillhörande risker och som finns kvar i urinblåsan i veckor eller månader, är Ren Intermittent Kateterisering (RIK) den terapi som mest efterliknar det naturliga sättet att tömma blåsan vilket minskar risken för UVI eftersom bakterier inte stannar kvar i blåsan utan istället sköljs ut. Atonisk blåsa hör till en rad tillstånd och symtom som vanligen kallas LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms. 

Läs mer om kvinnor och LUTS


Ann Gormley et al. "Diagnosis and Treatment of Overactive Bladder (Non-Neurogenic) in Adults: AUA/SUFU Guideline"  American Urological Association (2014)

Irwin et al., BJU International,2009

Dielubanza, EJ & Schaeffer,The Medical clinics of North America,2011. 

Foxman et al., The American journal of medicine, 2002 

Drake et al. Neurourology and urodynamics, 2016

Center for Urogynecology and Pelvic Floor Disorders, Obstetrics, Gynecology and Women’s Health Institute, Cleveland Clinic, USA

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK), de nedre urinvägarna, Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)