Hur kombinerad behandling av blåsa och tarm kan förbättra livskvalitén hos MS-patienter

Publicerad av Anna Mars, den 4 januari 2021 09:00:00 CET

Hitta mig på:

Svåra symtom från blåsan betyder ofta också svåra symtom från tarmen. Ändå behandlas de sällan tillsammans, trots att det finns evidens för bättre kliniska resultat och en betydlig förbättring av livskvalitén.

wellspect-lee-MS-blogLee, 30, lever med MS

Det första steget mot en kombinerad behandling är att våga prata om problemen. Fyra av tio MS-patienter har aldrig fått frågan om blås- och tarmproblem - och det kan kännas väldigt genant att ta upp frågan själv.

Jag brukade ha problem med blåsan, men inte nu längre. På den tiden kände jag inte till att tarmarna påverkade blåsan. När mina tarmproblem var lösta verkade blåsan också fungera bättre.

– Kerry, 49, lever med MS

Blås- och tarmdysfunktion hos MS-patienter diskuteras ofta inte lika mycket som andra mer välkända symtom som svårigheter att gå, synproblem och fatigue. Men, utöver de allvarliga medicinska riskerna det kan innebära att inte diagnostisera och behandla dem, har de också en enorm påverkan på människors livskvalitét och kan leda till både ångest, depression och social isolering.

4 av 10 patienter får aldrig frågan …

Först och främst gäller det att ta tag i den största utmaningen: Att se till att blås- och tarmproblem hos MS-patienter faktiskt börjar diskuteras och diagnostiseras så att de kan behandlas. Trots att så många som 66% av MS-patienterna beskriver en kombination av blås- och tarmproblem1, har fyra av tio patienter aldrig ens fått frågan om blås- och tarmdysfunktion vid kontakt med sin vårdgivare1.

Dessutom, på grund av fördomarna kring dessa symtom väljer många att helt enkelt stå ut, hellre än att ta upp frågan och söka hjälp. Därför är det så viktigt att vara proaktiv och fråga patienten för att hjälpa dem ta första steget mot en behandling.

Vilka typiska symtom skall man vara uppmärksam på?

Eftersom centrala nervsystemet styr både blås- och tarmfunktioner är det inte så konstigt att de flesta med MS drabbas av problem med båda. Beroende på var den neurologiska skadan sitter kan patienten drabbas av enskild blås- och tarmdysfunktion, samverkande blås- och tarmdysfunktion eller interaktion mellan blås- och tarmdysfunktion som ibland kan förvärra problemen:

Blåsdysfunktion

 • Överaktiv blåsa med trängningar och ibland även urininkontinens.
 • Ofullständig tömning på grund av detrusor sfinkter dyssynergi eller försvagad blåsmuskel.
 • Urinvägsinfektion (UVI) orsakad av resturin.

Tarmdysfunktion

 • Förstoppning på grund av neurologisk skada och/eller begränsad rörlighet.
 • Ofullständig tömning som leder till upprepade toalettbesök.
 • Avföringsinkontinens.

Interagerande dysfunktion

 • Mekanisk – urininkontinens och ökade trängningar på grund av ökat tryck i tarmen.
 • Neurologisk – blås- och tarmfunktioner kontrolleras på liknande sätt, både centralt och lokalt.
 • Medicinsk – vissa läkemedel mot urinvägssymtom kan förvärra tarmsymtomen.

En kombinerad behandling kommer att löna sig

De goda nyheterna är att terapier som hjälper mot ett av tillstånden lindrar ofta det andra samtidigt.2, 3 Till exempel kan antalet UVI:er och incidenter med urininkontinens minska betydligt genom att lägga till ett program för tarmskötsel hos personer med blåsdysfunktion.2, 4

Det är helt enkelt så att en kombinerad behandling är det bästa för patienten. Först och främst hjälper det till att säkerställa att personer med MS får frågan om både blås- och tarmdysfunktion, så att de kan få en diagnos och behandling. Och en framgångsrik behandling av alla symtom har en enorm påverkan på patientens livskvalitet. När både blåsa och tarm fungerar eller är hanterbara ger det självförtroende att gå hemifrån, gå till jobbet och att ha en fungerande relation. Naturligtvis minskar det risken för depression, ångest och social isolering.

Men inte minst kan det ge MS-patienter självförtroendet och välbefinnandet som behövs för att inte bara överleva utan också njuta av livet.

Det var en sådan lättnad att hitta rätt blås- och tarmterapi. Nu kan jag gå hemifrån, och börja leva mitt liv igen.

– Lee, 30, lever med MS

Ladda ner e-boken om urinvägarna och tarmens påverkan vid MS  Referenser

 1. Wang et al. Multiple Sclerosis and related disorders. 2018;20:16-21.
 2. Radojicic et al. BJU Int. 2018. doi:10.1111/bju.14414
 3. Rasmussen et al. Ugeskr. Laeger. 2011;173(39):2412-2415.
 4. Radojicic et al. J. Pediatr. Urol. 2018. doi: 10.1016/j.jpurol.2018.05.025

Ämne: multipel skleros (MS), neurogen blåsa, urinblåsan och tarmens interaktion, tarmdysfunktion