En bil ger större frihet

Publicerad av Anna Westberg, den 11 januari 2018 16:15:00 CET

Frihet och självständighet – det är vad de flesta förknippar med att kunna köra bil. Frihet att ta sig vart som helst. Självständighet att ta sig dit när helst man så önskar. Kanske är ett körkort ännu viktigare för personer med funktionsnedsättning? Mobilitetscenter i Göteborg hjälper till med utredningar av bilanpassningsbehov, körlämplighet och körkortstillstånd.

wellspect-en-bil-ger-storre-frihet-2.png

I dagens samhälle är de flesta av oss mer beroende av bilen än vad vi vill erkänna. För en person med någon form av funktionsnedsättning kan en egen bil vara en absolut förutsättning för att ta sig till och från jobbet och även kunna vara social på fritiden.

– Bilen är det viktigaste jag har utöver rullstolen, säger Mona som arbetar som koordinator på Mobilitetscenter och själv tetraplegiker.

På Mobilitetscenter i Göteborg finns arbetsterapeuter med specialkompetens som gör de utredningar som är nödvändiga. Här finns olika praktiska prova på-stationer och även en körsimulator. Man ger också kurser för bland annat körskollärare och arbetsterapeuter som kommer i kontakt med personer som på något sätt behöver få extra stöd eller utredas kring frågan om bilkörning och körkort. Men det är framför allt tre tjänster man erbjuder på centret: utredning av bilanpassningsbehov, körlämplighet och körkortstillstånd.

Bilanpassningsbehov

Centret hjälper till med utredningar av personer från hela landet gällande bilanpassning. Detta sker på uppdrag av Försäkringskassan och målet är att kunna framföra en bil så självständigt och trafiksäkert som möjligt. Man tittar på personens funktionsnedsättning och behov och ger sedan förslag på anpassning och lämplig bilmodell. Efter att detta har blivit godkänt utförs anpassningarna på ett bilanpassningsföretag.

Nya krav säger att bilen inte får vara äldre än fyra år och inte ha gått mer än 6000 mil. Först när dessa kriterier uppfylls, kan det bli fråga om anpassningsbidrag.

Stöd i myndighetskontakter

Det är förstås många andra detaljer som måste uppmärksammas för att få bilen anpassad och bra nog för den enskilda individen. Man ska klara att ta sig i/ur bilen, få med sig eventuella hjälpmedel och klara att hantera bilens reglage för att köra. För att utreda reglagehanteringen provas till exempel först pedalerna. Klarar man att hantera dem på ett säkert sätt? Behöver pedalerna anpassas eller kan ett handreglage visa sig vara säkrare att använda.

Automatväxel fungerar ofta bättre än en manuell växellåda. Bilgolvet kan ibland behöva sänkas för att smidigt kunna ta sig in och ut ur förarhytten. Om man är rullstolsburen kan en bagage- eller baksätesrobot vara bra att installera. Och motorvärmare är givetvis att föredra framför det mödosamma arbetet med att skrapa bilrutorna iskalla dagar vintertid.

Allt ska sedan godkännas av Försäkringskassan. I dessa sammanhang kan det vara tufft att föra sin egen talan och därför ger centret också stöd i kontakten med denna instans såväl som med andra beslutsfattare om det skulle behövas.

Körlämplighet

Man utreder också personers körlämplighet som remitterats från sjukvården (Västra Götalandsregionen, VGR). Det kan vara personer som efter en skada eller sjukdom av läkare bedöms ha anledning att utredas för att få fortsätta köra bil, till exempel efter en stroke eller på grund av demens eller Parkinsons sjukdom.

För körlämplighet får personen genomgå tester av sina kognitiva och perceptuella funktioner. Även andra förmågor testas som är viktiga för bilkörning; till exempel motorik, reaktionshastighet, uthållighet och uppmärksamhet. Detta kompletteras sedan med en praktisk körbedömning.

Möjligheten att kunna ta sig fram med bil är en viktig bit i rehabiliteringsprocessen för de som råkat ut för en skada och kan skänka just den strimma hopp som behövs för att orka komma vidare.

Körkortstillstånd

Slutligen gör man utredningar inför körkortstillstånd, även detta på uppdrag av sjukvården (VGR). Det kan vara personer med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, Asperger eller lindrig utvecklingsstörning. För dessa kan ett körkort innebära ett viktigt steg in i ett mer självständigt vuxenliv.

På Mobilitetscenter hjälper man människor att få vardagen att fungera trots begränsningar på grund av skada eller sjukdom. Med ett körkort och en anpassad bil blir möjligheterna till ett självständigt liv så många fler. En bil är lika med frihet.

wellspect-en-bil-ger-storre-frihet.png

 

Fakta om Mobilitetscenter

Mobilitetscenter startades på initiativ från rörelsehinderförbunden DHR, RTP, RBU och NHR år 2002 med medel från Allmänna Arvsfonden. Verksamheten har byggts upp i samarbete med Vägverket, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen under en projekttid på 3 år. Mobilitetscenter är unik för landet och drivs idag som en ekonomisk förening.

Läs mer om Mobilitetscenter

Tips till bilförare

  • Använd en ”Handybar” för att smidigt ta dig i och ur bilen – den är enkel och stabil att haka i dörrlåset

  • Kolla synen hos en optiker varje år

  • Installera backvarnare eller backkamera – det underlättar om det är svårt att vända och vrida sig

  • Kör med automatisk växellåda – en automat ger säkrare körning eftersom du kan ägna mer uppmärksamhet på den omgivande trafiken. Dessutom får man aldrig motorstopp…


Fler tips hittar du här

Ämne: resa