Det är fortfarande kul att gå upp om morgonen, del 3

Publicerad av Anna Westberg, den 6 juli 2016 16:05:00 CEST

Läs fortsättningen på intervjun med Claes Hultling som själv vet hur viktigt det är att återfå livsglädjen efter en svår skada. Det handlar inte bara om att rehabilitera kroppen. Sorgen måste tas om hand och helst inte med lyckopiller.

wellspect-det-ar-fortfarande-kul-claes-hultling-3.jpg

För en dag tränger den fram, kanske fem år, eller tio år senare, vid den till synes mest obetydliga motgång som blir den tuva som stjälper åratal av svalda tårar. ”Exercise your grief” uppmanar Claes istället och undrar samtidigt hur stor andel av Sveriges cirka 5000 ryggmärgsskadade personer som äter antidepressiva mediciner. Han påpekar i nästa andetag att sorg och depression inte är samma sak. Depression kan och bör medicineras eller behandlas med terapi.

Sorgen är annorlunda

Men sorgen, den behöver få utlopp och gråtas ut, om och om igen, tills man orkar ta nästa steg. Filosofisk rådgivning har kommit att bli den metod som används på kliniken för att stötta patienterna i deras process att hitta tillbaka till livet. Metoden är uppfunnen av den amerikanska filosofen Lou Marinoff och bygger på de fem stegen: definiera problemet, uttryck känslorna, analysera situationen, reflektera för att sedan finna en balans. Teamet Hultling/Levi såg potentialen och ordnade omgående att Lou Marinoff bjöds över till kliniken för att utbilda personalen i filosofiska samtal.

– Det lågmälda samtalet är viktigt, betonar Claes. Att även vid andra tillfällen bejaka något inom individen som inte syns på utanpåskriften, i en dialog som stöttar patienten att våga tänka framåt igen. Att ägna tid och kraft åt det som är bra och fungerar. Inte bara fokusera på det som är dåligt.

Hitta det som får dem att ticka

wellspect-det-ar-fortfarande-kul-claes-hultling-foto-goran-ekeberg.jpgClaes levde redan i en fungerande struktur, befann sig i ett tryggt sammanhang, när han skadades. Han hade utbildning, arbete, vänner och var själv på att skapa en egen familj. Det gäller för den nyskadade att antingen hitta tillbaka, eller skapa nya sammanhang som gör livet meningsfullt. Det kan vara en tuff utmaning när hela livet tycks ha ställts upp och ned. Man tror att mellan tre till fem procent av alla ryggmärgsskadade försöker begå självmord under första året efter skadetillfället.

– Min viktigaste insats som förebild är att få mina patienter att återfå livsaptiten, säger Claes allvarligt. Att hitta det som får dem att ticka.

– Och vet du vad som är den enskilt viktigaste faktor för en lyckad rehabilitering av männen? frågar han. Det är när de får veta att deras spermier fortfarande fungerar. När de själva får se dem i mikroskopet på labbet, då ser man livsgnistan tändas i deras ögon!

Claes forskning om fertilitet har hjälpt många ryggmärgsskadade män att bli fäder. Hans egen son blev världens första barn som föddes med hjälp av metoden. På kontoret hänger en reklamaffisch från mitten nittiotal. Den visar Claes i rullstol med sonen Emil i knät på en gata mitt i Stockholm. Texten under lyder:

Två saker har förändrat mitt liv.

Den första var en olyckshändelse. Den andra var ett underverk.

Den vanligaste ryggmärgsskadan orsakas av olika typer av fallolyckor: i skidbacken, trafiken, på semestern med sol och bad på främmande stränder. Femton miljarder kostar fallolyckorna samhället – om året, inräknat alla sekundära och tertiära komplikationer i form av trycksår och infektioner. Att Spinalis-kliniken besitter utomordentlig kunskap på området råder inget tvivel om. Frågan är när det är dags att centralisera vården av ryggmärgsskadade? Övriga länder i Norden har insett fördelarna med det.

I väntan på att så sker, är Claes mitt uppe i planerna med att skapa ett kompetenscenter av Spinalis-kliniken. Hans vision är att samla all kompetens på ett enda ställe, dit vem som helst kan vända sig med alla sina frågor.

– Jämför med Giftinformationscentralen dit man kan ringa så fort någon fått i sig något farligt, där man kan få svar på en gång eller slussas vidare om det behövs. Så bör detta center också fungera!

Med åren har Claes byggt ett imponerande nätverk med kontakter inom både svensk politik och näringsliv. Det gör det onekligen enklare att få saker och ting att hända. Inte bara i Sverige utan på senare år även utomlands, närmare bestämt i Botswana och Namibia.

Botswana och Namibia

Själva upprinnelsen var en föreläsning om hälsoekonomi som han bjudits in för att hålla i Botswana 2008. Under den efterföljande middagen fick Claes höra av landets sjukvårdsminister att majoriteten av alla ryggmärgsskadade dog. Det var inte själva skadorna som var dödsorsaken utan infektionerna, de som uppstår på grund av trycksår som växer sig allt större och djupare i brist på behandling. Upprörande minst sagt, och efter ett antal turer till hälsovårdsministeriet i Botswana och en överenskommelse med SIDA kunde en rehab-klinik snart se dagens ljus.

Grannlandet Namibia har nu även det en klinik i Spinalis’ anda. Ett svenskt team har funnits på plats för att initiera kunskap och tänk. Med sig hade de hjälpmedel som tappningskatetrar och moderna rullstolar. I båda länder ses ryggmärgsskadade som mer eller mindre förslösade liv, som människor man inte kan räkna med längre. Döm då om den aha-upplevelse när de svenska rehab-instruktörerna dök upp. Rehab-instruktör är en yrkesgrupp som Spinalis var först med att skapa: instruktör och förebild i en och samma person eftersom dessa själva också sitter i rullstol – det finns ett liv efter en skada, ett liv att leva. Med de afrikanska klinikerna har nytt hopp och målmedveten vilja ingjutits hos både den inhemska personalen och deras patienter.

------------------------

FAKTA om Claes

  • VD för Stiftelsen Spinalis och Spinaliskliniken
  • Docent och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset
  • Vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen i Ryggmärgsskadevård
  • Föreläser om ryggmärgsskador över hela världen
  • Författare/medförfattare till: Spinalishandboken, Kokbok för lama, Spinalis Handbook, Ett samtal om ryggmärgsskador, Till alla pappor, Analys och Passion

FOTO på Claes: Göran Ekeberg

 

Ämne: användarberättelser, ryggmärgskada