Anna Dulén

Hitta mig på:

Aktuella artiklar

Linda arbetar för kvinnors sexuella hälsa

Publicerad av Anna Dulén, den 19 mars 2020 09:19:00 CET

På Bäckencancerrehabiliteringen i Göteborg arbetar Linda Åkeflo, doktorand och specialistsjuksköterska i onkologi. Vi har talat med Linda om hennes erfarenheter kring urinblåsa och tarm efter avslutad strålbehandling mot bäckenbottenområdet. 

Läs mer

Ämne: urinblåsan och tarmens interaktion, bäckenbotten

Jag känner mig faktiskt lite som en ny människa!

Publicerad av Anna Dulén, den 2 januari 2020 11:31:00 CET

För drygt 20 år sedan ändrades livet drastiskt för Erik då han under ett enduropass ådrog sig en komplett ryggmärgsskada. Innan olyckan spenderade han sin tid på båtvarvet där han reparerade och sålde båtar eller på en motorcykel i skogen men efter olyckan blev det svårt att leva livet som han var van vid.


Läs mer

Ämne: ryggmärgskada, transanal irrigation (TAI)

Vad betyder egentligen god hälsa?

Publicerad av Anna Dulén, den 12 december 2019 11:32:00 CET

Del 3 i artikelserien om god hälsa
Agneta Sandberg är 62 år, uroterapeut och sjuksköterska som brinner för att, utöver sitt kliniska arbete med barn och ungdomar, driva utvecklingen framåt när det gäller blås- och tarmdysfunktion. Vi bad henne berätta om sin syn på god hälsa och hur den kan uppnås.


Bilden är en illustration

Läs mer

Jag är noga med att lyssna på min kropp

Publicerad av Anna Dulén, den 21 november 2019 11:23:00 CET

Del 2 i artikelserien om god hälsa
För drygt 20 år sedan förändrades livet drastiskt för Navina-användaren Erik då han under ett enduropass i skogen ådrog sig en komplett ryggmärgsskada. Utöver många andra utmaningar som medföljer en ryggmärgsskada krävde olyckan att han justerade sin syn på hur han bibehåller en god hälsa efter livet givit honom annorlunda förutsättningar än han tidigare varit van vid.

Läs mer

Ämne: hälsa, ryggmärgskada, Navina

För att uppnå och behålla en god hälsa måste man investera både tid och energi

Publicerad av Anna Dulén, den 21 oktober 2019 11:23:00 CEST

Del 1 i artikelserien om god hälsa
I artikelserien om god hälsa har vi i tre delar ställt frågan till två uroterapeuter och en Navina-användare om vad god hälsa betyder för dem och hur de gör för att bibehålla en god hälsa. Svaren visar att god hälsa är ett ganska brett begrepp som inte bara behöver omfatta svett, sund kost och svällande muskler utan också naturupplevelser och kultur i alla dess former.

Läs mer