Att ta rodret i sitt liv, del 2

Publicerad av Anna Westberg, den 14 september 2016 15:05:00 CEST


Det kostar på när livet drastiskt förändrar sig. Men allt behöver inte bli nattsvart. Med rätt stöd från vården kan patienten själv styra sitt fortsatta liv. Läs fortsättningen på intervjun med Mia Berglund, docent i omvårdnad vid Skövde Högskola.

wellspect-att-ta-rodret-i-sitt-liv-del-2-1.jpg

Det finns alltid ett plus- och ett minuskonto. Om sjukdomen eller diagnosen och allt det som den för med sig, tynger ned den ena vågskålen, så gäller det att samla det positiva som fortfarande finns kvar i livet i den andra. För att få balans behöver vården vara beredda att samtala, ställa frågor och inte per automatik servera alla svar.

Patienten behöver få stöd i att hitta sin egen drivkraft för att lära sig leva med sin nya situation, säger Mia Berglund. Det är då hon får möjlighet att påverka den egna hälsoprocessen. Det handlar mycket om att lära sig reflektera över sin situation, se nyanserat på sin delvis nya framtid.

Svaren ska patienten helst finna själv med utgångspunkt från sitt eget helhetsperspektiv.  Det är när det egna ansvaret synliggörs och patienten förmår sätta ord på sina egna tankar och känslor som hon också växer som människa. Först då är hon kapabel att ta rodret i sitt liv.

Stärkta patienter

Min modell handlar om samarbetet mellan vård och patient. Vården måste se hela människan och våga möta henne i hennes egen Det kräver modiga vårdgivare som ställer djupare frågor, men vad vi vinner är stärkta patienter som bättre kan leva med sin diagnos.

Tillsammans med vårdare på en enhet där man har testat det här sättet att jobba med patienter, har Mia Berglund tillsammans med kollegan Catharina Gillsjö utvecklat en variant av sin ursprungliga modell till något som kallas för ”KRAFT-givande samtal”. Denna består av följande delar:

K – Konstatera den faktiska situationen

R – Reflektera över möjligheter och val

A – Ansvarstagande från man till jag

F – Få inre styrka och mod att bemästra sin situation och genomföra små och stora livsprojekt som ger glädje och mening i livet

T – Taktfull och utmanande hållning utifrån ett holistiskt perspektiv

Nyckeln ligger i att vården verkligen lyssnar och bekräftar patienten där hon befinner sig just nu i förhållande till sin situation, framhåller Mia Berglund. Men givetvis också utmana patienten ibland. Vårdens roll blir mer att hjälpa patienten att värdera konsekvenser av olika beslut som hon fattar.

Reflekterande tankeprocess

wellspect-att-ta-rodret-i-sitt-liv-del-2-2.jpg
Mia Berglund tar som exempel arbetet med äldre patienter som lider av långvarig smärta. Vårdgivarna, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som regelbundet träffade dessa patienter i hemsjukvården, utbildades i kraftgivande samtal och uppmanades att ge utrymme för denna typ av samtal. Det gav startskottet till en mer reflekterande tankeprocess hos patienterna som uppmuntrades att sätta egna mål framåt i livet.

Vårdarna blev lite oroliga när en 97-åring ville börja köra bil igen, berättar Mia Berglund. Men om målet inte verkar så realistiskt får vårdaren tillsammans med patienten undersöka lite djupare –  ”är det möjligt för dig att köra bil” och ännu viktigare: ”varför vill du köra bil igen?”

Det visade sig att personen ifråga ville besöka sin sommarstuga igen, något som kunde ordnas på annat sätt än genom att hon nödvändigtvis själv skulle sätta sig bakom ratten. Resultatet blev en utflykt och en ökad tillfredställelse för patienten - hon kunde njuta mer av det liv som faktiskt fanns tillhands.

Ökad livsglädje

Smärtan försvann inte hos den här gruppen. Men livsglädjen ökade, antalet larm sjönk och medicineringen minskade, särskilt av antidepressiva läkemedel..

Sammantaget alltså ett resultat som ger positiva effekter både för den enskilda patienten som för vårdapparaten.

Ibland känns det bättre att kunna dryfta vissa saker med andra än de man har närmast.

Läs den tredje och avslutande delen av intervjun med Mia Berglund den 21 september

 ----------------------------------------------

FAKTA om Mia

Namn: Mia Berglund

Titel: docent i omvårdnad

Arbetsplats: Skövde Högskola

Aktuell: avhandlingen ”Att ta rodret i sitt liv”, år 2011, Linnéuniversitetet. 

Ämne: hälsa