Att behandla avföringsinkontinens

Publicerad av Gunilla Olsson, den 1 april 2021 09:00:00 CEST

Få saker är så pinsamma som att inte kunna kontrollera avföring eller gaser. Det kan ha en enorm påverkan på ditt sociala liv, för att inte tala om självkänslan. Många tror att de är ensamma om problemet, men det är långtifrån sant!

wellspect-fecal-incontinence-navina-insert

Vad är avföringsinkontinens?
Avföringsinkontinens eller läckage är ofrivilligt läckage av gaser, slem, fast eller lös avföring. Det är ett väldigt vanligt problem - studier visar att mer än 10% av den vuxna befolkningen i USA lider av det. Mellan 25 och 45 miljoner människor i USA lider av det som kallas IBS, Irritated Bowel Syndrome, 2 av 3 är kvinnor. * Ändå pratar vi sällan öppet om problemet.

Varför drabbas man av läckage?
Avföringsinkontinens kan ha många orsaker. Det kan bero på skador på analsfinktern efter förlossning eller kirurgi, kronisk diarré, missbildningar och sjukdomar som ryggmärgsskada, MS, Parkinsons sjukdom, spina bifida eller diabetes typ 1. Ålder, urininkontinens, IBS och kronisk diarré är kända riskfaktorer för avföringsläckage och soiling.

Försämrad livskvalitet
Avföringsinkontinens kan ha en stor inverkan på ditt liv. Det är extra känsligt om ditt avföringsläckage sker i sociala sammanhang. Detta leder till att man kan känna sig orolig och deprimerad. Det kan begränsa dina sociala aktiviteter, möjligheter i arbetslivet, resvanor, träning och relationer. Det kan i värsta fall leda till social isolering.

Behandlingsalternativ
Följden kan bli sämre livskvalitet, även om problemet är besvärligt och du känner dig desperat finns det ett sätt att hantera dina symtom:

Ändringar kost/fiberintag
Ökat eller minskat intag av fiber. Både förstoppning och diarré kan orsaka avföringsinkontinens.

Mediciner
Mediciner kan vara lösningen vid kronisk diarré, som är en vanlig orsak till avföringsläckage.

Bäckenbottenträning
Träning är en bra metod för att stärka en svag muskulatur i bäckenbotten.

Inkontinensskydd
Inkontinensskydd skyddar kläderna och ger en känsla av säkerhet. Inkontinensskydd kan också användas i kombination med andra behandlingar.

Transanal irrigering (TAI)
Transanal irrigering är en teknik som används för att tömma tarmen på ett effektivt sätt. Det innebär att man tömmer ändtarmen och nedre delen av tjocktarmen genom att tillföra vatten i tarmen. Detta förhindrar avföringsläckage och förstoppning.

Kirurgisk behandling
Genom injektioner i analkanalen med volymexpanderande läkemedel kan man reparera analsfinktern. Kirurgiska operationer kan också hjälpa till och förhindra läckage

Sakral nervstimulering
I vissa fall kan stimulering av de sakrala nerverna göra att tarmen fungerar bättre. Detta görs med hjälp av ett implantat som stimulerar nerverna.

Kolostomi
Om det inte finns några andra alternativ, kan en stomioperation bli aktuell.

Det kan ta sin tid att hitta en lösning som fungerar, men när du väl gör det, kommer livet att bli mycket bättre. Det är viktigt att du pratar om dina problem med din vårdkontakt även om det känns pinsamt. Chansen är stor att det finns en lösning för att hantera din avföringsinkontinens och öka din självständighet, så att din vardag fungerar igen.

* https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/bowel-control-problems-fecal-incontinence/definition-facts