För att uppnå och behålla en god hälsa måste man investera både tid och energi

Publicerad av Anna Mars, den 21 oktober 2019 11:23:00 CEST

Del 1 i artikelserien om god hälsa
I artikelserien om god hälsa har vi i tre delar ställt frågan till två uroterapeuter och en Navina-användare om vad god hälsa betyder för dem och hur de gör för att bibehålla en god hälsa. Svaren visar att god hälsa är ett ganska brett begrepp som inte bara behöver omfatta svett, sund kost och svällande muskler utan också naturupplevelser och kultur i alla dess former.

Läs mer

Vad frihet och självkänsla betyder när man lever med Spina Bifida

Publicerad av Gunilla Olsson, den 10 oktober 2019 11:15:00 CEST

Att vara född med Spina Bifida betyder att man blivit van vid de hinder det för med sig - trots det blir man ändå trött på dem ibland. Vi träffade Ida Rönnblad - social, positiv och fågelskådare. Över en kopp kaffe pratade vi om vad frihet och självkänsla betyder för henne.

Läs mer

Ämne: ren intermittent kateterisering (RIK), spina bifida, integritet