Vi är vad vi äter

Publicerad av Anna Westberg, den 13 september 2018 16:05:00 CEST

Liten tarmskola, del 4
Sedan några år forskas det intensivt om kopplingen mellan så kallad skräpmat och psykisk ohälsa. Man börjar inse mer och mer att de bakterier som finns i tarmen påverkar och styr långt mer i våra kroppar och psyken än vi hitintills anat. Tarmen innehåller mängder av nerver och har visat sig vara ett mycket komplext system. Inte för inte kallas tarmen för den andra hjärnan!

Läs mer

Ämne: tarmskola